Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

MEA CULPA

Στη Χιλή βασιλεύει η δικτατορία.
Σήμερα ετράφην κανονικώς,
παρηκολούθησα τηλεόρασην
και εκοιμήθην ησύχως
τρίωρον ύπνον
(τις υπόλοιπες ώρες
πάλευα με τα μεγάλα,
λευκά σεντόνια).

Και στη Χιλή βασιλεύει η δικτατορία.
Εχθές διερωτήθη
τι εστί “ζωή”,
“έρως”, “υψηλά ιδανικά”.
Έπειτα εύρηκα εις το λεξικόν
ακριβείς ορισμούς.
Ακόμη εδιδάχθην
τη συμβολή των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Στη Χιλή βασιλεύει η δικτατορία.
Προχθές δολοφονήθηκε ο Αλιέντε.